Geschiedenis

Kavka Instagram

In het jaar 2000 besloot de stad Antwerpen om enkele enthousiaste jonge mensen de kans te geven een jeugdhuis op te starten in de refter en de turnzaal van lagere school ‘Musica’ in het gebouw op Oudaan 14. Jeugdhuis KV-Kaffee was geboren, waarbij KV stond voor Kindervreugd, de werking waaruit het jeugdhuis ontstaan was. En met succes. Met meer dan 2000 leden werd KV-Kaffee snel het grootste jeugdhuis van Antwerpen, mede dankzij de organisatie van succesvolle fuiven op het Kiel. Al snel groeide het idee om van de ligging van Kavka en van het enthousiasme bij het publiek gebruik te maken om de oude school om te bouwen tot een bruisend en professioneel jongerencentrum.

Het duurde tot 2004 voor dat concreet werd. Jeugdhuis KV Kaffee werd jongerencentrum Kavka, een organisatie die op eigen poten stond. Er werden plannen gemaakt voor de toekomst: Kavka moest uitgroeien tot een centrum met drie centrale pijlers: Kavka als ontmoetingsplaats, Kavka als experimenteerruimte en Kavka als programmator. Dankzij de erkenning van de stad en de provincie konden de organisatoren in januari 2005 hun eerste personeelslid in dienst nemen. Kavka vzw werd ook beheerder van het volledige gebouw en kon stilaan zijn plannen waarmaken: er kwamen oa een volwaardige concertzaal, repetitieruimtes, danszalen en workshopruimtes.

In 2009 startte Kavka vzw een tweede werking op. Zappa werd jongerencompetentiecentrum (JCC) dat via een eventwerking met jongeren vormgaf aan de pijlers vrije tijd, competenties en tewerkstelling. Om Zappa te huisvesten werd de feestzaal die Kavka regelmatig gebruikte op het Kiel omgebouwd en werd de capaciteit vergroot tot 1000 bezoekers. In de kelders werd een tewerkstellingsproject van Werkhaven ondergebracht.

www.zappa.be

Anno 2014 bereikt Kavka vzw meer dan 80 000 bezoekers per jaar. Er zijn jaarlijks enkele honderden events in Kavka en Zappa, tientallen workshops en opleidingen, tewerkstellingsprojecten, mini-ondernemingen, expo’s en meer. De organisatie blijft in handen van meer dan 150 enthousiaste jonge mensen, ondersteund door een team van 16 professionelen. Vrijwilligers maken integraal deel uit van de organisatie, van onthaal tot promotie en van techniek tot bestuur. Ook na tien jaar blijven jongeren betrokken bij elk deel van de programmatie, organisatie en uitvoering van alles wat plaatsvindt bij Kavka vzw. Dit maakt Kavka relevant en klaar voor de volgende tien jaar.