Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Openingsuren voor lokalengebruik

Reserveringen voor een langere periode gebeuren via de programmator lokalen per mail. Bevestiging van langdurige reservaties via mail is noodzakelijk, anders geldt de reservatie niet.  Eenmalige reservaties kunnen wel telefonisch via de onthaalvrijwilligers. Tel: 03 290/88 17. Er kan gereserveerd worden per halfuur of uur maar niet voor een kwartier.   

Het is mogelijk om periodiek weerkerende vaste uren te reserveren. Er kan maximaal voor één jaar vooruit gereserveerd worden.   

Openingsuren voor lokalengebruik   

maandag t/m vrijdag tussen 10:00-22:00

zaterdag tussen 13:00-22:00u.  

Op zon-en feestdagen is Kavka gesloten en kan er geen gebruik gemaakt worden van de lokalen. 

                    

Prijs en betalingen  

Jongeren -26 jaar: € 8 per uur  

Jongeren +26 jaar en lessenreeksen van vaste gebruikers: €15 per uur   

Commerciële doeleinden/profitorganisaties: €20 per uur  

Indien weerkerende uren worden gereserveerd voor een periode van een halfjaar en/of volledig jaar, krijgt de gebruiker een korting van 20% op de huurprijs. De korting vervalt wanneer er vaak geannuleerd wordt en dit is afhankelijk van de hoeveelheid van het gebruik.   

De zaal mag door de gebruiker enkel maar aangewend worden voor evenementen die bedoeld zijn voor de doelgroep van Kavka, zijnde jongeren -26 jaar. De bestemming is voor beide partijen een essentiële voorwaarde om tot sluiting van deze overeenkomst over te gaan. Indien de zaal toch voor een andere doelgroep aangewend wordt, dan zal de gebruiker de concessiehouder vrijwaren voor de fiscale en financiële gevolgen en dit voor een bedrag van 21% btw op de huurprijs.   

Betaling

Het bedrag dient voor het gebruik van de ruimte en na ondertekening van de gebruikersovereenkomst betaald te worden. Dit kan cash of met bancontact aan het onthaal. Bij periodiek weerkerende vaste uren wordt de prijs betaald binnen een termijn van 2 weken na het ontvangen van de factuur. Overschrijving op het rekeningnummer van Kavka vzw: BE42 733-0405290-54. De periodieke gebruikerskost zal maandelijks of per kwartaal gefactureerd worden. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar de verantwoordelijke.   

Annuleren

Annulatie van een reservatie gebeurt ten laatste 24 uur kosteloos op voorhand. Indien de annulatie te laat gebeurt, moet het verschuldigde bedrag betaald worden aan Kavka vzw. Annulaties moeten steeds door gegeven worden via mail naar de programmator lokalen én telefonisch aan de onthaalvrijwilligers op 03 290 88 17. Indien dit niet via beiden wegen gebeurt, is de annulatie ongeldig.   

Kavka vzw heeft het recht een aanvraag te weigeren of de prijs te verhogen indien het doel van de organisatie niet overeenkomt met dat van Kavka of indien het een commerciële activiteit betreft.  

Bij achterstallige betalingen die niet vereffend worden voor het begin van het nieuwe seizoen kan het lokalengebruik voor het nieuwe seizoen geweigerd worden.   

In het geval van periodiek weerkerend lokalengebruik op vaste tijdstippen gedurende het seizoen, bedraagt de opzegtermijn één maand. Als het contract zonder inachtneming van deze opzeggingstermijn verbroken wordt, is er nog een gebruikerskost voor één maand verschuldigd.  

Extra’s

Gebruik van stoelen en tafels is gratis op voorwaarde dat deze achteraf door de gebruiker teruggezet worden in de opslagruimte. Voor het gebruik van de beamer wordt een bedrag van € 5 (exclusief btw, indien van toepassing) aangerekend voor een hele dag.  

Contract

Dit contract wordt opgemaakt in tweevoud.  

Beide partijen verklaren door ondertekening elk een exemplaar ontvangen te hebben. Indien de gebruiker in naam van een organisatie tekent, verklaart hij/zij gewettigd te zijn te tekenen voor de organisatie. Indien dit niet het geval is tekent hij/zij in eigen naam en voor eigen rekening en zullen mogelijke onkosten op hem/haar verhaald worden. Deze overeenkomst dient ondertekend te worden met vermeldingen: gelezen en goedgekeurd en datum.   

De reservering is definitief na ondertekening van een gebruikersovereenkomst.   

  

Onthaal  

-Bij aankomst meldt de verantwoordelijke zich aan bij het Kavka onthaal.  

-De verantwoordelijke geeft zijn identiteitskaart af. In ruil krijgt hij/zij een sleutel van de ruimte. In geval van gebruik van een repetitieruimte, krijgt de gebruiker ook een materiaalkoffer in bruikleen.  

-Bij het einde van de activiteit wordt de sleutel (en de materiaalkoffer) teruggegeven aan de onthaalmedewerker, in ruil voor de identiteitskaart van de gebruiker.  

-In geval van verlies van de sleutel of het in bruikleen gegeven materiaal zullen alle kosten voor het vervangen van de sleutel of het materiaal op de gebruiker verhaald worden. (Zie ook §8 van dit contract.)  

-De sleutel wordt niet doorgegeven aan anderen dan de verantwoordelijke, tenzij dit bij het opmaken van de gebruiksovereenkomst uitdrukkelijk wordt vermeld.  

  

Algemeen

-Vermijd overlast, de buren luisteren mee. Hou de deuren tijdens het gebruik van het lokaal steeds gesloten.  

-Check bij aanvang en bij afsluiten of al het materiaal aanwezig en in orde is. Indien dit niet het geval is moet dit gemeld worden aan de onthaalmedewerker alvorens gebruik te maken van de ruimte. De onthaalmedewerker stelt samen met de gebruiker de staat van het lokaal vast. Indien er schade wordt vastgesteld in een ruimte, wordt de persoon die vóór de melding als laatste de ruimte gebruikt heeft verantwoordelijk geacht voor de schade.  

-Het is verboden te eten en te drinken (frisdrank en alcohol) in de ruimte. Enkel een flesje water kan.  

-Illegale drugs zijn in heel het jongerencentrum ten strengste verboden.  

-Het is verboden te roken in de lokalen.  

-Bij het verlaten van het lokaal dient steeds het licht gedoofd te worden.  

-Laat het lokaal netjes achter: afval in vuilbak.   

-Controleer of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten.  

-Het is niet toegestaan om zonder overleg met Kavka reservaties onderling te ruilen met een andere gebruiker.  

-Er kan geen eigen materiaal in de ruimte achtergelaten worden. Eigen materiaal wordt na elke activiteit meegenomen.   

-De ruimtes worden in de oorspronkelijke staat achtergelaten. Als dit niet het geval is worden de volledige kosten van de reiniging van de gebruikte lokalen verhaald op de gebruiker.  

-Kavka vzw is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of diefstal van het eigen materiaal van de lokalengebruiker. Indien de gebruiker eigen materiaal wenst achter te laten in het lokaal, is dit op eigen risico.  
 

Schade/Diefstal/Verdwijning  

-De gebruiker wordt verantwoordelijk gesteld voor beschadigingen, diefstal en/of verdwijningen van het materiaal/de infrastructuur toebehorend aan Kavka, die veroorzaakt worden door hemzelf of leden van de groep. De schadevergoeding bestaat uit de herstellings- en/of vervangingskosten.   

-De gebruiker moet alle gebreken aan de infrastructuur die vastgesteld worden bij aanvang van de activiteit, tijdens de duur van het gebruik en na het verlaten van het lokaal, onmiddellijk melden aan de onthaalmedewerker.  

Close

Contacteer ons

Zappa is verhuisd!

Zappa.be is verhuisd naar kavka.be omdat we geloven dat beide locaties elkaar versterken en we ze op die manier digitaal dichter bij elkaar willen brengen. Ontdek op onze nieuwe website wat we te bieden hebben aan jongeren initiatief!

Klik om verder te gaan.

Close

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste Kavka nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief en je ontvang 'm in je mailbox!